1ο τακτικό συνέδριο Αναρχικής Ομοσπονδίας 19-20 Μάη, Αθήνα στο Θέατρο “ΕΜΠΡΟΣ”

May 17, 2018

Στις 19 & 20 Μαϊου 2018 θα πραγματοποιηθεί στο Ελευθερο Αυτοδιαχειριζομενο Θεατρο Εμπρος στην Αθήνα το 1ο τακτικό συνέδριο της Αναρχικής Ομοσπονδίας.

Προτού περάσουμε όμως στις λεπτομέρειες του συνεδρίου και τις θεματικές του, θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στην πολιτική φυσιογνωμία της Αναρχικής Ομοσπονδίας.

Η Αναρχική Ομοσπονδία είναι μια οριζόντια οργάνωση αναρχικών συλλογικοτήτων που διαρθρώνεται φεντεραλιστικά. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2015 ως αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας συζητήσεων και ζυμώσεων μεταξύ αναρχικών συλλογικοτήτων που είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2013. Επιλέγουμε να λειτουργούμε με ένα μη συγκεντρωτικό μοντέλο που προσφέρει στις συλλογικότητές της Α.Ο. μια ουσιαστική αυτονομία δράσης και λόγου˙ μία αυτονομία που χτίζει την Ομοσπονδία από κάτω προς τα πάνω. Με τον τρόπο αυτό, αποδεσμεύει την ίδια και τα κύτταρά της από το ανασταλτικό –προς τη δράση- στοιχείο της «σφραγίδας» σε κάθε μεμονωμένη κίνηση και πρωτοβουλία. Η Ομοσπονδία λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως φορέας συντονισμού, ζύμωσης και στρατηγικού σχεδιασμού. Επιθυμώντας διακαώς τη μεγέθυνσή της με την είσοδο υπαρχόντων συλλογικοτήτων ή τη στοχευμένη δημιουργία νέων, η Α.Ο αποτελεί μια οργανωμένη στρατηγική κοινότητα που βασίζεται στον πλούτο που παράγουν τα κύτταρά της, που απαιτεί την χωρίς αστερίσκους αλληλοαποδοχή αυτών των κυττάρων και την συντροφικότητα μεταξύ των μελών αυτών, που επιθυμεί την εσωτερική κριτική και ζύμωση και την διαρκή διεύρυνση της κοινότητάς της.

 

Μέχρι στιγμής αποτελείται από τις εξής συλλογικότητες:

 

Αθήνα:

  • Αναρχική συλλογικότητα Ν. Φιλαδέλφειας
  • Αναρχική συλλογικότητα Ρουβίκωνας
  • Ελευθεριακη συνελευση Κενός Κύκλος (πολιτική διαδικασία της συλλογικότητας Κενό Δίκτυο)

 

Ηράκλειο:

  • Αναρχική συλλογικότητα Οκτάνα

 

Θεσσαλονίκη:

  • Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης

 

Λαμία:

  • Συνέλευση αναρχικών-αντιεξουσιαστών/ριών Λαμίας

 

Είμαστε αναρχικοί, μέρος του ευρύτερου κοινωνικού, ταξικού και επαναστατικού κινήματος, των εκμεταλλευομένων και των καταπιεζόμενων και αγωνιζόμαστε για την κοινωνική και ατομική απελευθέρωση μέσω της κοινωνικής επανάστασης. Αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα ενός άλλου μοντέλου οργάνωσης των αναρχικών, λαμβάνοντας ως δεδομένα τα μέχρι τώρα οργανωτικά ελλείμματα και προβληματικές. Σκοπός αυτής της οργανωτικής μας προσπάθειας είναι η δημιουργία μιας δομής που θα ενισχύσει και θα δυναμώσει τον αγώνα για την κοινωνική αυτοδιεύθυνση με βάση κοινά συμφωνημένους πολιτικούς και στρατηγικούς στόχους.

Θεωρούμε πως προϋπόθεση για την κοινωνική επανάσταση συνιστά η ανάπτυξη, η μαζικοποίηση και η οργάνωση τόσο των ευρύτερων συλλογικών και οριζόντιων κοινωνικών και ταξικών αγώνων των εκμεταλλευόμενων όσο και του αναρχικού κινήματος. Συνεπώς, βασική μας στόχευση είναι η προώθηση και η μέγιστη διάχυση και επιρροή των επαναστατικών, αντιεξουσιαστικών και ελευθεριακών ιδεών, πρακτικών και αξιών μέσα σε αυτούς τους αγώνες. Επιζητούμε η Α.Ο. να παίξει καταλυτικό και προωθητικό, όχι όμως ηγεμονικό, ρόλο στη γέννηση και την ανάπτυξη αυτών των αγώνων. Τα μέσα που χρησιμοποιούμε προκειμένου να επιτύχουμε τους σκοπούς βρίσκονται σε αδιαχώριστη συμφωνία με αυτούς.

Τον Ιανουάριο του  2018, κρίνοντας πως είχε έρθει, κατά την άποψή μας, ο χρόνος για κάτι τέτοιο, η Αναρχική Ομοσπονδία δημοσίευσε τη  δημόσια παρουσίαση της αποτίμησης της δημιουργίας και της λειτουργίας της . Ο λόγος που πρότασσε κάτι τέτοιο ήταν διπλός. Αφενός, αποτελούσε αναγκαιότητα με βάση το πολιτικό ήθος και την ελευθεριακή κουλτούρα που ως αναρχικοί προσπαθούμε να έχουμε. Αφετέρου, η οικειοποίηση, τόσο από εμάς όσο και από το υπόλοιπο κίνημα, της εμπειρίας που επίπονα κατακτήθηκε από τη μέχρι τώρα πορεία του οργανωτικού εγχειρήματος αποτελεί ουσιώδη ανάγκη. Οφείλαμε λοιπόν, μετά από χρόνια διαδικασιών, να ορίσουμε επιτυχίες και αποτυχίες, διαψεύσεις και νίκες, αναπόφευκτα όσο και απερίσκεπτα λάθη. Αυτό το κείμενο αποτίμησης σηματοδοτούσε για εμάς την ολοκλήρωση αυτού που στο ιδρυτικό μας συνέδριο το 2015 ορίσαμε ως «πειραματική περίοδο» της Αναρχικής Ομοσπονδίας, μιας περιόδου, δηλαδή, που de facto κάθε μας κίνηση, κάθε μας δομή, κάθε μας πρωτοβουλία θα ήταν πειραματική, ακριβώς επειδή καμία και κανένας μας δε το είχε ξανακάνει, καμία και κανένας μας δεν είχε μία έτοιμη συνταγή. Με το κείμενο αυτό, λοιπόν, ανακοινώσαμε τα αποτελέσματα αυτού του «πειράματος» και με βάση τη νέα πραγματικότητα προχωράμε τώρα στο 1ο τακτικό συνέδριο της Α.Ο. που θα καθορίσει την οριστική της φυσιογνωμία.

(το κείμενο του απολογισμού βρίσκεται εδώ)

Το διήμερο 19 & 20 ΜαΪου 2018, λοιπόν, θα διεξαχθεί το 1ο τακτικό συνέδριο της Αναρχικής Ομοσπονδίας . Σε αυτό θα ολοκληρωθούν και θα επικυρωθούν οι αλλαγές στο καταστατικό που αφορούν τη δομή, την εσωτερική λειτουργία καθώς και τις θέσεις που θα συμπληρωθούν με τα συνθετικά κείμενα για τις προς συζήτηση θεματικές του προσυνεδριακού διαλόγου.  Οι θεματικές αυτές είναι: Ταξικό ζήτημα, Έμφυλο ζήτημα, Ιμπεριαλισμός, το ζήτημα των ουσιών. Ο προσυνεδριακός διάλογος βρίσκεται σε εξέλιξη. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο διαλόγου για όλες τις θεματικές, ούτε η κάθε ομάδα δεσμεύεται να ακολουθήσει κάποιον συγκεκριμένο τρόπο έκφρασης της θέσης της. Έτσι για κάποιες θεματικές η τελική θέση της Ομοσπονδίας είναι αποτέλεσμα διαλόγου που έγινε επί ολοκληρωμένων εισηγήσεων, γραπτών τοποθετήσεων σε μορφή bullets ή και προφορικών τοποθετήσεων στις δια ζώσεις πανελλαδικές συναντήσεις της Α.Ο. Κατά συνέπεια δεν είναι τεχνικά δυνατό να δημοσιοποιηθεί όλος ο προσυνεδριακός διάλογος. Αυτό που είναι εφικτό να κατατεθεί δημόσια είναι τα ολοκληρωμένα κείμενα συλλογικοτήτων για κάποιες από τις θεματικές. Για το ζήτημα της δομής δεν υπήρξαν γραπτές τοποθετήσεις, καθώς οι προτάσεις για αλλαγή του τρόπου λειτουργίας γίνονταν στις διά ζώσης διαδικασίες της Α.Ο. βάσει των ελλείψεων που όλοι/ες αντιμετωπίζαμε και  για τις οποίες αναζητούσαμε τρόπους βελτίωσης από κοινού.

Στο ίδιο πλαίσιο έχουν ανακοινωθεί εκδηλώσεις με ευθύνη συλλογικοτήτων της Α.Ο. με σκοπό τον δημόσιο διάλογο για τις υπό συζήτηση θέσεις, στην Αθήνα, τη Θήβα και τη Λαμία.

 

Ακολουθεί η ατζέντα του διημέρου:

1η Ημέρα:

Παρούσες στο διάλογο της πρώτης ημέρας θα είναι οι συλλογικότητες της Αναρχικής Ομοσπονδίας, καθώς και συγκεκριμένες καλεσμένες συλλογικότητες και άτομα. Θα γίνουν οι τελικές τροποποιήσεις στα συνθετικά κείμενα για τις θεματικές και θα επικυρωθούν οι αλλαγές και οι προσθήκες. Οι συλλογικότητες θα τοποθετηθούν για κάθε μία από τις θεματικές της πρώτης ημέρας. Οι καλεσμένες συλλογικότητες και άτομα θα μπορούν να τοποθετηθούν για κάθε θεματική χωριστά και η άποψη τους θα λαμβάνεται υπόψη συμβουλευτικά στην σύνθεση της τελικής θέσης της Ομοσπονδίας, η οποία θα καταγραφεί στο καταστατικό της.

 

Οι θεματικές είναι:

Α. ΔΟΜΗ

Αλλαγές στη δομή και την λειτουργία της ΑΟ

Β. ΘΕΣΕΙΣ

Β1. Θέση για το ταξικό ζήτημα,

Β2. Θέση για το έμφυλο ζήτημα,

Β3. Θέση για τον ιμπεριαλισμό,

Β4. Θέση για το ζήτημα των ουσιών

 

2η ημέρα:

 

α.  Παρουσίαση του νέου πολιτικού/ενημερωτικού portal μελών και όχι μόνο της αναρχικής ομοσπονδίας

β.  Ανοιχτή δημόσια συζήτηση επί της  θεματικής «Η σημερινή συγκυρία στην περίοδο κάμψης των κοινωνικών αγώνων επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η πολιτική ανασυγκρότηση και η απάντηση του αναρχικού κινήματος».

Η θεματική είναι σκόπιμα ευρεία. Πιθανές αλλά όχι αποκλειστικές ή απαραίτητες αιχμές της, όπως έχουν αναδειχθεί από τις ίδιες της συλλογικότητες της Α.Ο., μπορούν να είναι:

– Η νέα συγκυρία όπως διαμορφώνεται μετά το 4ο μνημόνιο.

– Οι τακτικές του κινήματος σχετικά με τα νέα μέτρα, τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, τους τοπικούς-κοινοτικούς αγώνες (π.χ. Σκουριές), τα σωματεία βάσης, τα φοιτητικά συνδικαλιστικά σχήματα, τις δομές ταξικής αυτοάμυνας.

– Ο οργανωτικός δυϊσμός. Η ανάγκη για την ταυτόχρονη οργάνωση των αναρχικών σε πολιτικές συλλογικότητες και ταξικά σχήματα. Η διάκριση των δύο αυτών οργανωτικών μορφών. Τι έχει να προσφέρει η ομοσπονδιακή οργάνωση των αναρχικών και γιατί κρίνεται ως επιτακτική.

– Η άνοδος του εθνικισμού στα Βαλκάνια και η αναρχική απάντηση.

– Το μακεδονικό ζήτημα.

– Ο κοινωνικός εκφασισμός στην Ελλάδα.

– Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη.

– Το μεταναστευτικό ζήτημα.

– Η αναρχική στάση σε περίπτωση πολέμου τοπικών ή πιο διευρυμένων διαστάσεων

κ.α.

 

Η 2η ημέρα του συνεδρίου είναι ανοιχτή σε όποιον και όποια επιθυμεί να παρευρεθεί, συλλογικά ή ατομικά. Πρόκειται για μία δημόσια συζήτηση κατά την οποία όλοι και όλες θα μπορούν να τοποθετηθούν, ενώ οι συλλογικότητες της Αναρχικής Ομοσπονδίας θα κάνουν τι δικές τους τοποθετήσεις, χωρίς κάποια κοινή εισήγηση της ομοσπονδίας.

Ο στόχος αυτής της κουβέντας, και μάλιστα αφιερώνοντας σε αυτή τη 2η μέρα του συνεδρίου μας είναι ο επίκαιρος εμπλουτισμός του διαρκούς συλλογικού στοχασμού μας, όσο και του κινήματος, πάνω στη χάραξη μιας ικανής επαναστατικής στρατηγικής στη συγκυρία. Η Αναρχική Ομοσπονδία θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει τη συζήτηση που θα γίνει και τα πολιτικά σκεπτικά που θα τεθούν σε αυτή ως αφετηρία, ως πρώτη ύλη και κινητήριο δύναμη για τον καθορισμό των πολιτικών της προτεραιοτήτων στην μετά το συνέδριο πολιτική της ατζέντα και κινηματική της παρουσία.

Στόχος είναι επίσης η γνωριμία και η ζύμωση με συλλογικότητες και μεμονωμένα άτομα που θα επιλέξουν να τοποθετηθούν, ελπίζοντας ότι κάθε διαδικασία διαλόγου, ανεξαρτήτως ευρύτερων πολιτικών συμφωνιών και διαφωνιών, μας φέρνει πιο κοντά σε δημιουργία ενός υποβάθρου συνδιαμόρφωσης, συμπόρευσης και αλληλοσεβασμού.

 

Αναρχική Ομοσπονδία

anarchist-federation.gr
info@anarchist-federation.gr
twitter: twitter.com/anarchistfedGr
fb: facebook.com/anarxikiomospondia2015/

Previous Story

Palestine, mon amour- by Alfredo M. Bonanno

Next Story

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ μέρος 9ον: GIORGIO AGAMBEN- Εμφύλιος Πόλεμος Πεμ. 14/6 Nosotros- Κενό Δίκτυο


Latest from Events

Go toTop