Το Κενό Δίκτυο είναι μια πολιτισμική, θεωρητική και πολιτική κολεκτίβα Mη-αμoιβομένων Πολιτισμικών ακτιβιστών που εμφανίστηκε στην Αθήνα το 1990 με την επονομασία…”Η Ομάδα Στον Τρόμο Του Κενού”και με σκοπό την ριζοσπαστικοποίηση της καθημερινής ζωής, την κοινωνική αμφισβήτηση, την ανάδειξη της κριτικής σκέψης, την εκστατική συλλογική συμβίωση και την δημιουργική έκφραση της διαφορετικότητας μέσα από την πολύμορφη συμμετοχή στους ευρύτερους χειραφετητικούς κοινωνικούς αγώνες, την δημιουργία Προσωρινής Αυτόνομης Ζώνης (Τ.Α.Ζ.), τη συμμετοχή σε κοινωνικά κέντρα, καταλήψεις και αυτοδιαχειριζόμενους χώρους, την κατασκευή καταστάσεων στον δημόσιο χώρο και την εφήμερη τέχνη.

Μετά το 1998 και σαν επακόλουθο των επαφών και των καταστάσεων που ενεργοποιήθηκαν στο εξωτερικό, τα πολιτικά φεστιβάλ, τις παγκόσμιες περιοδείες που διοργανώθηκαν και την συμμετοχή στο ευρύτερο ελευθεριακό / αναρχικό / αυτόνομο κίνημα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση το Κενό Δίκτυο ενεργοποίησε επαφές και δημιουργικούς πυρήνες σε διάφορες χώρες με ισχυρότερους από αυτούς στις Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο, το Μεξικό, την Βραζιλία, την Βουλγαρία, την Γερμανία και την Ισπανία.

 

 

 

 

Void Network is a cultural, political and philosophical collective that first appeared in 1990 in Athens / Greece with aim the radicalization of every day life, the social question, the arising of critical mind, the ecstatic collective symbiosis, the visibility of diversity, the participation to the emancipatory social struggles of our times and the creation of Utopian Public Environments by non-employed cultural activists. Other aims are the participation and creation of social centers, self-organized autonomus spaces, the construction of situations in Public Space and the Ephemeral Art.

Discussions, multi media lectures and poetry shows, open free festivals, multi screen Void Optical Arts Atmospheres (live cross-platform collaborations between visual artists, photographers, poets, lecturers, d.j.s), performances, documentary representations, culture jamming, organization of demonstrations, street parades and public actions, celebrations, concerts, open collaborative workshops of artists, activists, academic scientists and spiritual friends that through dialogue, interaction and synchronized activity can manifest multi formic conditions of open access to creativity, education, free information, open liberated autonomous public zones, meeting places, places of communication, empathy, expression and creation for thousands upon thousands of people.

After 1998 and through the creation of political global festivals and the participation of Void Network to the emancipatory / anarchist / autonomus “Movement Against the Globalization of Capitalism” the Void Network established contacts and creative cells in U.S.A, U.K., Mexico, Brasil, Germany, Bulgaria, Spain.