ÔåëåôÞ ïñêùìóßáò ôïõ íÝïõ äçìÜñ÷ïõ Áèçíáßùí Êþóôá ÌðáêïãéÜííç êáé ôçò íÝáò äçìïôéêÞò áñ÷Þò, ôçí ÊõñéáêÞ 25 Áõãïýóôïõ 2019 óôï ÐÜñêï ôçò Áêáäçìßáò ÐëÜôùíïò. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Ακαδημία Πλάτωνα – Τι προτείνουν οι κάτοικοι;

July 14, 2021

Η “Πρωτοβουλία Αγώνα για το Πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνα” ζητά να παραμείνει ο μοναδικός στο είδος του “αρχαιολογικός χώρος της Ακαδημίας Πλάτωνος” ως χώρος πράσινος, ελεύθερος, δημόσιος, ανάσα ζωής και ελεύθερης πρόσβασης στο κέντρο της Αθήνας. Με αρχαιότητες ενταγμένες στην καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.

Τα αιτήματά μας

Το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης για την “αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος”, μεταξύ υπουργείου Πολιτισμού, Δημοτικής και Περιφερειακής αρχής, διαπιστώνουμε πως δεν έχει καμία σχέση με την ανάδειξη της ιστορικής περιοχής. Ο σχεδιασμός τους δημιουργεί μια σύγχρονη υποβάθμιση για τους κατοίκους και τους πολίτες της Αθήνας.

“Αρχαιολογικό Άλσος”, είναι ο όρος που αρμόζει στο χώρο. Κατοχυρώθηκε από την επιμονή της φύσης να ενσωματώσει, να φροντίσει, να πολλαπλασιάσει και να πλουτίσει όσα της δόθηκαν από τις μέχρι σήμερα ελάχιστες παρεμβάσεις. Αποτελεί συνέχεια του χαρακτήρα του από αρχαιοτάτων χρόνων ως χώρος “κάλλους”, πράσινος και ελεύθερος στη λειτουργία της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Από το σχέδιο κυβέρνησης και δημοτικής διοίκησης αντιμετωπίζεται μόνο ως ευκαιριακή συνθήκη επιχειρηματικής τουριστικής ατραξιόν και ανάπτυξης real estate, χωρίς συνολικό σχέδιο και όραμα.

Διαπιστώνουμε πως θα κοπούν 580 δέντρα ζωτικής σημασίας για το πάρκο, όπου μεταξύ άλλων φιλοξενείται πληθώρα διαφορετικών ειδών πτηνών (κοτσύφια, παπαγάλοι, καρακάξες, κουκουβάγιες, γκιώνηδες, τσαλαπετεινοί κ.α) καθιστώντας το ένα ζωντανό οικοσύστημα. Μια κίνηση εκτός πραγματικότητας, εν μέσω κλιματικής αλλαγής και στο κέντρο της πρωτεύουσας, που βρίσκεται σταθερά κάτω από το ελάχιστο όριο τμ πρασίνου/κάτοικο.

Από τα 100 στρέμματα του πάρκου θα αποκοπούν από τη δημόσια χρήση πάνω από τα 3/10, με τη χωροθέτηση του Μουσείου της Πόλης των Αθηνών εντός του, την περίφραξη 10 στρεμμάτων από το χώρο του Περιστυλίου και την αποκοπή 5 στρεμμάτων από το χώρο της Ιεράς Οικίας.

Με την ενοποίηση και τις ανασκαφές στους χώρους του Γυμνασίου, της Παλαίστρας, του Περιστυλίου, ο χώρος θα αλλάξει χαρακτήρα ζημιώνοντας περαιτέρω την ελεύθερη χρήση.

Αντί της ολικής ανασκαφής και αποχωμάτωσης των σκαμμάτων για την τυχόν ανακάλυψη νέων ευρημάτων προτείνουμε τη μέθοδο της γεωφυσικής διασκόπισης εδάφους, που είναι μη επεμβάτικη μέθοδος για την ανακάλυψη τυχόν θαμμένων οικοδομικών λειψάνων στο υπέδαφος χωρίς τη διατάραξη του υφιστάμενου οικοσυστήματος.

Παράλληλα, θα εξαφανιστούν δυο γήπεδα που καλύπτουν τις ανάγκες αθλητικών σωματείων και κατοίκων.

Δεν τίθεται όμως ζήτημα για την υποβαθμισμένη γύρω από το Πάρκο περιοχή, πρώην και νυν ΒΙΟΠΑ, τους αδιάνοιχτους δρόμους, τις ρυπογόνες δραστηριότητες, τα πλημμυρικά φαινόμενα, την υποβάθμιση της λαϊκής γειτονιάς κατοικίας γύρω από το Αρχαιολογικό Πάρκο. Εμφανίζουν ως δέλεαρ για τους κατοίκους την ανακαίνιση της παιδικής χαράς, έτσι και αλλιώς μικρής σε σχέση με την επισκεψιμότητά της, την χάραξη μονοπατιών, τη φύτευση 334 νεαρών δέντρων ή θάμνων, που σε τίποτα δεν θα εξισορροπήσουν το ήδη χαμηλό ισοζύγιο πρασίνου σε σχέση με τα δέντρα πολλά άνω των 4 μέτρων που σχεδιάζουν να κοπούν. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για καθολική προσβασιμότητα στο βόρειο τμήμα του πάρκου, ούτε μπάρες αποτροπής διέλευσης μηχανοκίνητων εντός του. Πλήρης είναι και η απουσία κυκλοφοριακής/συγκοινωνιακής μελέτης με οδούς που τέμνουν το πάρκο να παραμένουν ως έχουν μετά τον περίφημο σχεδιασμό.

Το σχέδιο τους απορρίπτεται, ως προβληματικό, ελλιπές έργο που θέτει σε κίνδυνο το μέλλον του αρχαιολογικού Άλσους ως Κοινό Αγαθό, τη μοναδική λειτουργία του σαν ελεύθερο ανοιχτό χώρο συνύπαρξης αρχαιοτήτων και Πράσινου, ενσωματωμένου στην καθημερινή κοινωνική ζωή κατοίκων και επισκεπτών.

Στη θέση του του αναχρονιστικού και περιβαλλοντικά βλαπτικού σχεδίου τους, προτείνουμε:  

 • Καμία κοπή δέντρου. Να γίνει εκτεταμένη δενδροφύτευση
 • Το Μουσείο της Πόλης των Αθηνών να επαναχωροθετηθεί στο πρώην οικόπεδο της Reds (κενό αρχαιοτήτων) και στις αποθήκες του υπουργείου Πολιτισμού. Όχι εντός του πάρκου.
 • Αντισταθμιστικές απαλλοτριώσεις των εκτάσεων προς απόσπαση από την ελεύθερη χρήση του πάρκου προκαταβολικά δυτικά και βόρεια
 • Κυκλοφοριακή και συγκοινωνιακή μελέτη με άμεση κατάργηση της οδού Δράκοντος και τμημάτων της Μοναστηρίου
 • Προσάρτηση του ΒΙΟΠΑ δυτικά του πάρκου στο αρχαιολογικό άλσος
 • Άμεση απομάκρυνση των λαμαρίνων από τις αποθήκες της αρχαιολογίας
 • Να απομακρυνθεί η περίφραξη της Ιεράς Οικίας
 • Χώροι άθλησης (διαδρομή για τρέξιμο, ποδηλατόδρομος, πολύζυγα, skate park) και συνομιλία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με το πάρκο
 • Ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους εντός του Άλσους με καθολική και ελεύθερη πρόσβαση
 • Μεγαλύτερη παιδική χαρά για όλα τα παιδιά, ανάπηρα και τυπικής ανάπτυξης
 • Αναβάθμιση των βασικών υποδομών, καθολική προσβασιμότητα, μπάρες αποτροπής διέλευσης μηχανοκίνητων, σημάνσεις και διαγραμμίσεις, βρύσες, τουαλέτες, ανακατασκευή αμφιθεάτρου και επιστρώσεις με υδατοδιαπερατά υλικά.
 • Ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, διασύνδεση με το λόφο του Κολωνού. Διασύνδεση με ποδηλατόδρομο μέσω οδού Αμφιαράου με Καπνεργοστάσιο και μετρό Σεπολίων
 • Τέλος, εκκινούμε τη συζήτηση για τη χάραξη νέας κοίτης με φυσικά πρανή σε ένα τμήμα του Κηφισού ποταμού που να συνομιλεί με τον αρχαιολογικού χώρο. Αντιπροτείνουμε στον πρόχειρο σχεδιασμό της προγραμματικής σύμβασης τόσο το όραμα, όσο και τις καθημερινές ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών, όπως τις βιώνουμε από την καθημερινή χρήση.

Απαιτούμε την ανάδειξη της Ακαδημίας Πλάτωνα με συνολική μελέτη και σχεδιασμό!

Πρωτοβουλία Αγώνα για το Πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνα

E-mail: info@saveplatosacademy.gr

FB: https://tinyurl.com/2a6kpu7v

Site: saveplatosacademy.gr

Previous Story

The Great French Revolution and its Lesson – Pëtr Kropotkin

Next Story

Γιατί είμαστε όλοι τόσο αγχωμένοι- υπάκουοι και αδρανείς;


Latest from Local movement

Go toTop