Πάνω στην έννοια της ιστορίας- Θέσεις για τη φιλοσοφία της ιστορίας- Walter Benjamin

Go toTop