Θεόδωρος Μπασιάκος

May 14, 2019

ΤΑΡΑΤΑΤΑΜ! Δεν ΕίμαστεΠοιητές | Θεόδωρος Μπασιάκος

1. ταραταταμ! Όλοι βγάζουν βιβλία, όλοι βραβεύονται κιόλας. Εγώ λέω δεν χρειάζεται δεν είναι απαραίτητο. Ο Μακρής δεν έβγαλε ποτές του βιβλίο και πολύ καλά έπραξε. Καλά, φυσικά, κι’ όσοι έπραξαν τ’ αντίθετο. Για μένα αρκεί να ζεις σαν ποιητής.

ΑΡΧΕΙΟ

Go toTop