Κωμωδία Θανάτου

December 24, 2014

Τhe Dark Side of the City | multi media concert | Thur. 25/12/2014 Occupied Theatre Embros Athens

ΚΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ[Θεωρία, Ουτοπία, Συναίσθηση, Εφήμερες Τέχνες]http://voidnetwork.blogspot.com/ ΤHE DARK SIDE OF THE CITYmulti media concert 22.00-22.30intro: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ( ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΕΛΟΣ)23.15-24.15PAVLOS I. PAVLIDIS& MOON PROJECT23.15-24.15ANIMA TRISTE24.15-01.15ΚΩΜΩΔΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ01.15-02.15MELENTINI02.15-03.00LOLA’S BAD03.00-04.00CRUEL ANAGRAMS04.00-endd.j. CHAOTIC MOONVISUAL ART:VOID OPTICAL ART LABORATORY concert SUPPORTED bythe dark side of the sun / collective Thursday

ΑΡΧΕΙΟ

Go toTop