24 HOURS IN THE CITY CENTER / OMONOIA SQUARE. ATHENS

October 17, 2007VOID NETWORK
(Theory, utopia, Empathy, Ephemeral Arts)
KENO ΔΙΚΤΥΟ
(Θεωρία, Ουτοπία, Συναίσθηση, Εφήμερες Τέχνες)

24 HOURS
IN THE
CITY CENTER
μια μέρα στο κέντρο της πόλης

έναρξη 11 το πρωί>>
λήξη 11 το πρωί της επόμενης

24 HOURS
IN THE
CITY CENTER
T E M P O R A R Y
A U T O N O M O U S
E C S T A T I C Z O N E


starts 11 in the morning>>
ends 11 in the morning next day

ΣΑΒΒΑΤΟ
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007
ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ενάντια
στην κυριαρχία
της ασημαντότητας

SATURDAY
20 OCTOBER 2007

CENTRAL
SQUARE
OMONOIA

against the
authority
of the insignificant

Day

11 π.μ. – 3 μ.μ.
[psychedelic space ambient]
KINOMATIK
DJ SISSY STARDUST
DJ CRYSTAL ZERO
HIGHPNO

poetry/ text:
Anastasios Sagris,
Sissy Doutsiou,
Yiannis Raouzeos

3 μ.μ.- 4 μ.μ.
[ambient trance live performance]
ZAN GARDEN

4 μ.μ. – 7:30 μ.μ.
[roots reggae dub]

BUSHMAN TRIBE

MASHDOWN
45
U.R.M. SOUND SYSTEM

7:30 μ.μ.. – 8:30 μ.μ.
[ live poetry performance]

DJ KINOMATIK
+
poetry/ text:
Anastasios Sagris,
Sissy Doutsiou,
Yiannis Raouzeos


Night

8:30 μ.μ. – 01:00 π.μ.
[techno / electro underground zone]

ELECTROWARE
GEORGE APERGIS (MODULAR EXPANSION)
DJ DURA

01:00 π.μ. – 11:00 π.μ.
[psychedelic trance acid zone]
DJ IRAKLIS MINDPHASER
+ DIMITRI NATS
+ STAVROS SVMX
(NATURAL HIGH)
DJ NIKITAS
+ DJ VERTIGO

+DJ CRYSTAL ZERO
(VOID NETWORK)

MULTI MEDIA :

VOID OPTICAL
ART LABORATORY

GLOBAL EYE
(LONDON VOID NETWORK)

Χωρίς μια επανεξέταση της καρδιάς και μια αναζωογόνηση του πνεύματος μπορούμε έστω και να μιλάμε για επανάσταση; Κάθε πλευρά της ζωής καθώς γίνεται εμπόρευμα γίνεται και ένα πεδίο μάχης. Το σύστημα αποικιοποιεί τον έρωτα, μετατρέπει την αγάπη σε απλό σεξ και το σεξ σε πορνογραφία, η εργασία γίνεται παραγωγή και η παραγωγή δουλειά και εκβιασμός, ο ελεύθερος χρόνος μετατρέπεται σε τεμπελιά και η τεμπελιά σε ολιγοήμερες διακοπές, η επιθυμία παίρνει τη μορφή του καταναλωτισμού και η φανατσία γίνεται μεσολαβημένο θέαμα και κουλτούρα της ύπνωσης. Τα αυτόνομα κινήματα απαντούν διασώζοντας τον έρωτα από την εμπορευματοποίηση, διευρύνοντας τον χώρο του, κινούμενα πέρα από τις πατριαρχικές και ιεραρχικές σχέσεις, πέρα από την αντίληψη που θέλει την αγάπη απλώς φυσικό φαινόμενο. Η πολιτική του έρωτα ενσταλάζει στην καθημερινή ζωή ένα περιεχόμενο που ανατρέπει τους πιθανούς αποίκους της και την προφυλάσει ως μια δεξαμενή της ζωής-δύναμης. Η “επίδραση του έρωτα” δείχνει ότι τα κοινωνικά κινήματα είναι μια έκφραση της ερωτικής διασύνδεσης των ανθρώπων ως μια αντίθεση στο πρότυπο του “ανθρώπου-μηχανή”. Η συμμετοχή στα κινήματα καθώς διατηρεί και διευρύνει τη σφαίρα της καρδιάς εκδηλώνει όλα αυτά που είναι μοναδικά στον άνθρωπο, όλα αυτά που αντιτίθενται δηλαδή στον “πολιτισμό της μηχανής” και την κυριαρχία της ασημαντότητας
Από εδώ και πέρα κάθε
αληθινή φιλία θα είναι επαναστατική…


Ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής στις διαδικασίες του Κενού Δικτύου:
voidinternational@gmail.com

AUTONOMOUS SPACES DIRECT ACTION

TEMPORARY AUTONOMOUS ECSTATIC ZONE

Without a re-examination of the heart and an invigoration of the spirit can we even speak about revolution? Each side of life as it becomes merchandise it becomes also a battle-field. The system colonize the love, changes the love in simple sex and the sex in pornography, work becomes production and the production becomes a blackmail, the free time is tranformed to laziness and laziness to few days holidays, the wish takes the form of consumerism and imagination becomes intervened spectacle and culture of hypnosis.

The autonomous movements offer an answer by rescuing the love from the commercialization, by extending the space of love, as they move beyond the patriarchic and hierarchic relations, beyond the perception that conceives love simply as a natural phenomenon. The “policy of love” inspires a content in the daily life that reverse the authoritative powers of exploitation and protects life as a reservoir of life-force.

The “effect of love” shows that the social movements are an expression of erotic interconnection of persons as an opposition in the model of ” cyborg/human-machine”.

The participation in the movements maintains and extends the sphere of the heart and expresses all what is unique in the human, all what it stands against the “culture of machine” …

From now on
all friendship will be revolutionary…

Open call for participation in the processes of Void Network:

voidinternational@gmail.com

Previous Story

Re-Map Keramikos Area in Athens? No Thank You!

Next Story

S.O.S.PROHIBITION OF THE EVENT IN OMONOIA


Latest from Uncategorized

Πανελλαδικό κάλεσμα για την απεργία στις 17/5/2017 | Αναρχική Ομοσπονδία- Call Out for the national general strike in Greece- 17 May 2017 ANARCHIST FEDERATION

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 10:30 ΠΟΡΕΙΑ, Μουσείο, στηρίζουμε τα μπλοκ των σωματείων βάσης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9:00 ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗ, Τσιμισκή με Αριστοτέλους 10:00 ΠΟΡΕΙΑ, Καμάρα, στηρίζουμε
Go toTop