Theory. Utopia. Empathy. Ephemeral arts – EST. 1990 – ATHENS LONDON NEW YORK

Category archive

Theory - page 4

Local movement/Theory

Aναρχισμός και Μαγεία: Η μαγεία στις ανθρώπινες κοινωνίες και ο ορθολογισμός ως εργαλείο κρατικής καταστολής

«Οι Γίγαντες που δημιούργησαν αυτό τον κόσμο στην αισθητή του διάσταση και τώρα φαίνεται πως ζουν μέσα του αλυσοδεμένοι, είναι στ’ αλήθεια οι αιτίες της ζωής του και οι πηγές κάθε δραστηριότητας, αλλά οι αλυσίδες είναι ο δόλος του αδύναμου και δαμασμένου νου, που έχει τη δύναμη ν’ αντισταθεί στην ενέργεια: όπως λέει και η παροιμία, ο άτολμος, τολμηρός είναι στο δόλο». William Blake Oι εκπρόσωποι του Διαφωτισμού και οι…

Theory/Void Network News

«Πώς η ιδεολογία της μη-βίας προστατεύει το Κράτος (“How Nonviolence Protects Τhe State”) του Αμερικάνου αναρχικού Peter Gelderloos

“How NonViolence Protects the State” by Peter Gelderloos translated and publshed in Greek by “Solidarity” publications To Kενό Δίκτυο με μεγάλη χαρά ανακοινώνει την έκδοση βιβλίου του καλού μας φίλου και συντρόφου Peter Gelderloos από τις εκδόσεις Αλληλεγγύη. Το βιβλίο «Πώς η ιδεολογία της μη-βίας προστατεύει το Κράτος» (τίτλος πρωτοτύπου “How Nonviolence Protects Τhe State”) του Αμερικάνου αναρχικού Peter Gelderloos μεταφράστηκε στα ελληνικά το 2012, τυπώθηκε από την εκδοτική κολλεκτίβα…

Theory

“Gated Communities for Rich and Poor” by Zaire Zenit Dinzey-Flores

  Sociologist Zaire Zenit Dinzey-Flores discusses how the concentration of class and racial privilege in gated communities takes place alongside the spatial concentration and confinement of the poor. She argues that gates help sort and segregate people, physically and symbolically distinguish communities, and cement inequality. “You drive to the gate. The community is in the shape of a U. You come in one gate and leave through the other. When…

Theory

Deep Anger! We need to rediscover something we lost along the way. — by Darren Fleet with Stefanie Krasnow (Adbusters mag.)

In a better world, there’d be no reason to write this. In that world, plastic bags would be outlawed, rednecks would voluntarily stop driving those obnoxious Ford F-350s and the yogis in yuppie neighborhoods would stop believing that a hybrid SUV could save the planet. But that’s not the world we live in. In this world, when push comes to shove, most of us are too comfortable to care, too…

Theory

WHY RIOT? — by Phil A. Neel / Ultra magazine

Two years ago in Seattle, on May 1st, 2012, roughly four to five hundred people engaged in the largest riot the city had seen in more than a decade. Hundreds of thousands of dollars of property were destroyed[i], a minor state of emergency was declared, and the next day’s headlines were filled with horror stories of crazy, “out-of-town” anarchists run amok. This event, occurring on the tail end of the…

Theory

“Capitalism: A Very Special Delirium” by Gilles Deleuze and Felix Guattari

QUESTION: When you describe capitalism, you say: “There isn’t the slightest operation, the slightest industrial or financial mechanism that does not reveal the dementia of the capitalist machine and the pathological character of its rationality (not at all a false rationality, but a true rationality of *this* pathology, of *this madness*, for the machine does work, be sure of it). There is no danger of this machine going mad, it…

Theory

“Η κατασκευή του χρεωμένου ανθρώπου (η έννοια του χρέους στους Deleuze-Guattari)” του Maurizio Lazzarato

      Κεφάλαιο 2ο Deleuze-Guattari: Μικρή ιστορία του χρέους (σελ 94-104) […] Ουσιαστικά το χρέος επανέρχεται στο γύρισμα της δεκαετίας του ’70 στη δουλειά των Ντελέζ-Γκουταρί ως κλειδί ανάλυσης του σύγχρονου καπιταλισμού. Συνδυάζοντας τη θεωρία του Νίτσε για την πίστωση στις αρχαικές κοινωνίες και τη θεωρία του Μαρξ για το χρήμα στον καπιταλισμό, σκιαγραφούν μια μικρή ιστορία του χρέους που μας καλεί σε μια μη οικονομίστικη ανάγνωση της οικονομίας,…

Theory

“Find your Cathedral – blow up the Eiffel Tower” a tribute to Ivan Chtcheglov by Nora Sophie

The French political theorist, activist and poet Ivan Chtcheglov  was following his Ukrainian father as a revolutionary of his time. His father, Vladimir Chtcheglov, was sentenced to two years imprisonment following the 1905 Revolution. After he was released, Vladimir Chtcheglov left the Russian Empire. In 1910, Vladimir and his wife moved to Paris where he worked as a taxi driver. He took part in the 1911 driver strike. Ivan –…

Theory

“DANCING IN THE STREETS A History of Collective Joy” Barbara Ehrenreich book review

        DANCING IN THE STREETS A History of Collective Joy. By Barbara Ehrenreich. 320 pp. Metropolitan Books/ Henry Holt & Company. $26. “Take me out with the crowd,” goes the old baseball song. “I love this crowd,” repeats the classic stand-up comic. Every lecturer knows: the larger the group, the more they become an event for themselves, heightening the attention, the laughs or the emotions. At our…

Theory

Tiqqun:”The Little Game of the Man of the Old Regime”

“First and foremost what we abhor on the whole is not just the image of some ultimate substance, some indivisible density; it is also and above all (at least for me) bad form.” Roland Barthes, Digressions 1. INITIATION Little subversions make for big conformities. 2. PROVISIONAL DEFINITION The man of the Old Regime is the figure of bourgeois subjectivity at the moment of its liquidation and hollowing out by cybernetic…

Theory

The talk of Giorgio Agamben in Athens: “From the State of Control to a Praxis of Destituent Power”

This is the transcript of a public lecture by Italian philosopher Giorgio Agamben delivered to a packed auditorium in Athens on November 16, 2013 and recently published by Chronos e-magazine. A reflection on the destiny of democracy today here in Athens is in some way disturbing, because it obliges us to think the end of democracy in the very place where it was born. As a matter of fact, the…

Theory

“Mind the Dash” a critical analysis of Theory of Bloom & Theory of the Young-Girl

The somewhat recent (2012) translation of Tiqqun’s Preliminary Materials for a Theory of the Young-Girl published by Semiotext(e) seems to be stimulating more conversation than the previous, less achieved, version. (Or at least the discussion is more above-ground and visible, likely due to Ariana Reines’ new translation as well as the wider sweep of Semiotext(e)’s distribution.) At the same time, it feels as though the conversation has barely begun—at least…

Theory

WHAT ARE YOU DOING AFTER THE ORGY? or Does the consumer really behave (well)? by Ahmet Suerdem

“In the middle of the revelries, a man whispers into the woman’s ear: What are you doing after the orgy?” (Baudrillard 1990) In his “Cool Memories” on America, the French writer Jean Baudrillard discusses through his anectodes some of the problems that contemporary societies of mass consumption are facing: In an endless schema of frustration/gratification, is human desire kidnapped and turned into a hostage without exchange? Aren’t we sacrificing something…

Theory

“The Rioter and the Witch” by Olivier Marboeuf

(…) For weeks, the riots filled our screens with their void. What did we see? Fires in the night, enigmatic, faceless youths who disappeared seamlessly into darkness or behind smoke-screens, according to vanishing recipes we know nothing about. Something that refuses to be grasped but traps us in a fascinating anxiety. A possession. Like every magic ritual, a riot is a fleeting moment of perception of the invisible. It corresponds…

Global movement/Theory

“After the Crest, part I.: What to Do while the Dust Is Settling” by Crimethinc

  At the high point, it seems like it will go on forever. You feel invincible, unstoppable. Then the crash comes: court cases, disintegration, depression. Once you go through this several times, the rhythm becomes familiar. It becomes possible to recognize these upheavals as the heartbeat of something greater than any single movement. Over the past six years, cities around the world have seen peaks of struggle: Athens, London, Barcelona,…

Theory

“Life as Totality” by Vagabond Theorist

Perhaps one of the greatest difficulties anarchists face on a day to day level is that of finding reliable comrades with whom to carry out ongoing projects of revolt that are integral to their lives – projects that go beyond the customary formulas that can be found everywhere (Food Not Bombs, Critical Mass, collective businesses…). These formulaic projects develop easily because they require little thought. For the same reason (no…

Theory

When insurrections die – Gilles Dauvé

            Gilles Dauvé’s pamphlet on the on the failures of the Russian, Spanish and German Revolutions, and the rise of fascism in Europe it becomes more and more important in our times where he fascists movements reappear all over Europe and the masses seems unable to overcome the smae old mistakes of the past.Brest-Litovsk, 1917 and 1939“If the Russian Revolution becomes the signal for a…

Theory

“The Anarchist Revelation: Being What We’re Meant to Be” by Paul Cudenec

  An important new book on anarchist thought is now available from Winter Oak Press. The Anarchist Revelation:  Being What We’re Meant to Be  is the latest work by activist and writer Paul Cudenec. Here, he turns his back on contemporary trends of anarchism in a bid to reconnect with the primal force of its root ideology. Cudenec notes the significance of its refusal of the state and its judicial…

Theory

“Contemporary Nihilism” an essay On Innocence Organised / by ADILKNO, the foundation for the Advancement of Illegal Knowledge

With the emergence of a privileged mediocrity, the innocent life became accessible to the masses. No longer was joe average part of a class striving to historical ends, e.g. revolution or fascism; enter a cold era, now devoid of passion. While outside, storms raged and change rapidly followed change, one’s own life was left to grind to a halt. Time, regardless of history, fashion, politics, sex and the media, was…

Theory

“The Walls of the City” by C.G. from Diavolo in Corpo, a magazine of anarchist social critique from Italy

Prison is only apparently the exception to the rule: crime given vent to or innocence punished is in fact the totality of society where everyone punishes each other for the offense of being there and where anyone who thinks is pierced by this question at least once a day: “Why have they put me here? What have I done?” and the terribly obsessive desire for escape is just like that…

Theory

“Discussion paper for a new Breakout into the Frosts of Freedom” by Reformgroup

        breakout print – PDF breakout read – PDF   This text was written as a discussion text for the Autonomous Congress in Hamburg in October 2009, the first in 15 years. ..[http://autonomerkongress.blogsport.de]  The time to always assure ourselves of our own certainties has to come to an end   To some our words might sound harsh. This happens easily if it´s the people you love that are…

Theory

Social violence and anti-social violence: Emma Goldman

“To analyze the psychology of political violence is not only extremely difficult, but also very dangerous. If such acts are treated with understanding, one is immediately accused of eulogizing them. If, on the other hand, human sympathy is expressed with the Attentäter, one risks being considered a possible accomplice. Yet it is only intelligence and sympathy that can bring us closer to the source of human suffering, and teach us…

Theory

“An Anarchy of Every day Life” by Jeff Shantz from Philosophers for Change

Contemporary anarchism offers a mid-range movement organized somewhere between the levels of everyday life, to which it is closest, and insurrection. Rooted in the former they seek to move towards the latter.  Anarchists look to the aspects of people’s daily lives that both suggest life without rule by external authorities and which might provide a foundation for anarchist social relations more broadly.  This commitment forms a strong and persistent current…

Theory

Debord, “Theses on Cultural Revolution,” Internationale Situationniste #1

1 The traditional goal of aesthetics is to produce, by means of art, impressions of certain past elements of life in circumstances where those elements are lacking or absent, in such a way that those elements escape the disorder of appearances subject to the ravages of time. The degree of aesthetic success is thus measured by a beauty that is inseparable from duration, and that even goes so far as…

Theory

“Between Pridicates, War: Theses on Contemporary Struggle” by The Institute For Experimental Freedom

“To great writers, finished works weigh lighter than those fragments on which they labor their entire lives” W. Benjamin   –> The Institute for Experimental Freedom is proud to announce the release of Between Predicates, War: Theses on Contemporary Struggle. Almost two years in the making, Between Predicates, War is a fragmented collection of theses on our tumultuous situation. From Egypt to the US, Greece to the UK, contemporary struggle announces a revolt…

Theory

“Michel Foucault: Free Lectures on Truth, Discourse & The Self” from Open Culture

Michel Foucault (1926-1984) was an enormously influential French philosopher who wrote, among other things, historical analyses of psychiatry, medicine, the prison system, and the function of sexuality in social organizations. He spent some time during the last years of his life at UC Berkeley, delivering several lectures in English. And happily they were recorded for posterity: Four Lectures on Truth and Subjectivity (1980) Six Lectures on Discourse and Truth (1983)…

Theory

«Mήπως είσαι αναρχικός;» Η απάντηση μπορεί να σε εκπλήξει- David Graeber

Πιθανώς να έχεις ήδη ακούσει ένα-δυο πράγματα για τους αναρχικούς και τι υποτίθεται ότι πιστεύουν. Το πιθανότερο είναι πως ότι έχεις ακούσει είναι ανοησίες. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι οι αναρχικοί είναι υποστηρικτές της βίας, του χάους και της καταστροφής ή πως είναι τρελαμένοι μηδενιστές που απλά θέλουν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα. Στη πραγματικότητα τίποτα δεν απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Οι αναρχικοί είναι απλά άνθρωποι που πιστεύουν ότι…

Theory

8 Reasons Young Americans Don’t Fight Back: How the US Crushed Youth Resistance

Traditionally, young people have energized democratic movements. So it is a major coup for the ruling elite to have created societal institutions that have subdued young Americans and broken their spirit of resistance to domination. Young Americans—even more so than older Americans—appear to have acquiesced to the idea that the corporatocracy can completely screw them and that they are helpless to do anything about it. A 2010 Gallup poll asked…

Theory

“Rape Happens”: The ‘normalcy’ of violence—sexual violence being the most perverted—is India’s lot. One girl’s nightmare focuses the light.

“Didi has always made us proud. Aisa kabhi nahin hua ki hamein unki wajah se kuchh sunna pada. Woh hamare parivar ka garv hai (We never had to hear anything on account of her. She is our family’s pride),” say the two brothers (18 and 20 years old respectively) of the girl whose rape and brutalisation a fortnight ago has stirred the whole nation. They were seated outside her ICU…

Events/Theory/Void Network News

“Koυλτούρα / Αντικουλτούρα / Υποκουλτούρα” (προδημοσίευση από την μπροσούρα: Aντίσταση! Στρατηγική της Σύγχρονης Αντικαθεστωτικής Κουλτούρας)” // Resistance! Strategy of ContemporaryCounter-Culture / a Greek translation on a Crimethinc text by Void Network

Κουλτούρες σε Αντίσταση Υποκουλτούρες Αντίστασης This text is a Greek translation of the chapter “Culture and Subculture” from the last part of the Crimethinc Ex.Workers collective book WORK  (Capitalism.Economics.Resistance)  The complete translation of all the last chapter of the book will be published in April 2013 in Athens by Void Network and Voidness publications titled “Resistance / Strategies of Contemporary Counter Culture) and will be distributed as a free pamphlet…

Theory

“Wrong to work! Two perspectives on the abolition of work” by Joseph Kay

ALL MUST WORK! declares the cabinet of millionaires. ‘Workers not shirkers!’, they implore. ‘Strivers not skivers!’ The divide-and-rule rhetoric trying to pit those in work against those without is as relentless as it is transparent. But what’s so good about work anyway? Junge Linke’s short piece nicely skewers how attempts to mobilise resentment of claimants and the unemployed undermine even those in work who aren’t claiming benefits. What I’d like to focus…

Theory/Void Network News

Void Network presents “THE CONDITION OF CRISIS AND THE SYMPTOMS OF SOCIAL CHANGE: FIVE FLIGHTS OF THOUGHT ON THE POST OF THE GREEK POST-POLITY ERA by Leandros Kyriakopoulos

                  Abstract: It is widely known that Greece faces one of the most precarious and transformative periods of its modern history. Greek society has come to learn, in a baleful manner, that crisis is the sequence of its former political inefficiencies and a slump that must be overcome. The pressure of this awareness leads people to deface previously established social convictions about…

Theory

“Anarchism” from Encyclopedia of Religion and Nature, by John Clark

        The anarchist tradition has been sharply divided in its relationship to religion, spirituality and nature. On the one hand, the mainstream of Western anarchism has in general been atheist, anti-religious and anti-clerical, and has looked upon religion as a supernaturalist negation of the natural world. On the other hand, there is a long history of anarchistic thought and practice having strong spiritual or religious dimensions, and…

Theory

Creating Common Wealth and Cracking Capitalism: A cross-reading by John Holloway’s, Michael Hardt / Tony Negri’s books

In the first of a two part correspondence, John Holloway and Michael Hardt discuss some common themes that have emerged from their most recent books “Crack Capitalism” and “CommonWealth” and touch of the topics of organisation, democracy and institutionalism. The second part of the exchange will be published in Issue 15 of Shift magazine. July 2010 Dear John, One of the things I love about ‘Crack Capitalism’, which it shares…

Theory

“War is here, if you want it. (On the 1st anniversary of Occupy)” by Eskl8trs

                              WAR IS HERE, IF YOU WANT IT / War is war War then, if that’s what you want Introduction Next time, when you’re still standing around commemorating something that you’ve lost, and all you see around you are the walking wounded and a fading brand struggling to stay relevant, hopefully there will come a point…

Theory

“Modernity and Biospheric Meltdown: Rethinking Exits, Austerities and Biopolitics by Gene Ray

  In setting out the agenda for this conference, Yannis Stavrakakis calls for a critical and postcolonial reflection on the Greek crisis. He asks us to think about the current politics of debt and austerity within the historical force-fields of “Heterodox Modernity”: “A global crisis provides the opportunity for the enforcement of one more project of ‘modernizing’ Greek culture under circumstances of a quasi-state of emergency.” The terms constellated in…

Theory

“Invisible Politics – An Introduction to Contemporary Communisation” by John Cunningham

In the wake of the organised left and the demise of working class self-identity, communisation offers a paradoxical means of superseding capitalism in the here and now whilst abandoning orthodox theories of revolution. John Cunningham reports from the picket line of the ‘human strike’. As we apprehend it, the process of instituting communism can only take the form of a collection of acts of communisation, of making common such-and-such space,…

Limits of Terror: On Culture Industry, Enforcement and Revolution by Gene Ray

                                    Excerpt: These reflections suggest that a break with the master logic of accumulation entails disarming the technocratic national security-surveillance state, and above all the US war machine that is the main enforcer of the global imperialist process. To put it more pointedly: without disarmament, the prospect of emancipating system change is nill.…

Theory

“Power, Propaganda, and Purpose in American Democracy” by Andrew Gavin Marshall

One central facet to the development of the modern institutional society under which we live and are dominated today, was the redefining of the concept of ‘democracy’ that took place in the early 20th century. This immensely important discussion took place among the educated, elite intellectual class in the United States at that time, and the consequences of which were profound for the development of not only American society and democracy,…

Theory

“Digital Culture and Sustainability” by Michel Bauwens

        The Rio+20 mandate recognizes three pillars of sustainable development – the economic, the social and the environmental. However, the process does not challenge the fundamental toxicity of the current operating system, and ignores that such a ‘faulty’ DNA has strong culture roots. What do we mean? The following is not based on the stated ideals of Rio+20 but rather on the actual practice of the really…

Theory

An Open Letter to Everyone who Thinks I’m a Worthless Lazy Bastard

First of all, don’t be so harsh.  There’s a lot of terrible things in this world and someone not working isn’t one of them.  Actually, you’ve got to be a hard worker to accomplish anything really bad.  The Nazis were hard workers.  And hardcore criminals doing all that running around, I don’t have the nerve for it.  I’m simpler than a bump on a stump but I took a test…

Adorno, Brecht and Debord: Three Models for Resisting the Capitalist Art System by Gene Ray

This essay outlines three modes or models of radical cultural practice. Each begins with a critical appropriation of the traditions of art and aims at resisting the social power that passes through art, as an institutionalized field of production and activity. Each of the three modes establishes a set of productive strategies. Together, they are the three historically demonstrated and available models for resisting the political neutralization of art and…

Theory

The State, Capital and Representation* by kpbsfs

Occasionally, the liberal-democratic system nobly affords us the chance to select our representatives from a shallow gene-pool of political management professionals. Save for this transient moment in the ballot booth, we’re separated from the exclusive franchise of governance altogether – voting is our only momentary and tenuous connection to the establishment. Best to leave power and responsibility up to the professionals; the experts, the think-tanks, policy-wonks, lobbyists and journalists. Just…

Theory

“The Privatisation of Stress”, by Mark Fisher from Soundings magazine

                      Ivor Southwood tells the story of how, at a time when he was living in a condition of underemployment – relying on short-term contracts given to him at the last minute by employment agencies – he one morning made the mistake of going to the supermarket.1 When he returned home he found that an agency had left him a…

Theory

“Elsewhere”, by H.T. from Diavolo in Corpo (Italian anarchist mag)

“Real life is absent. We are not in the world.”—A. Rimbaud Existence is elsewhere. By now, we know this much too well. We cannot find the fullness capable of giving any meaning to our time on this earth either in a job that sends us traveling along through the crossroads of the career or in a daily life from that no longer holds any wonder for us. We may be…

Theory

To Everyone Feeling Screwed Over by the Economy! Alternatives to Political Systems, Consumerism, Economics, Population, Society, Village Development — by Kyle Chamberlain

To everyone feeling screwed over by the economy,   We are told that our problem is that there aren’t enough jobs. This message is everywhere. The media gauges our plight with regularly updated unemployment statistics. Politicians debate theatrically over who can create more work. People everywhere clamor for scarce positions at factories and corporations. I’d like to point out the great irony of this situation — people hate their jobs.…

Events/Theory/Void Network News

THE SOCIAL HORIZON OF POST-ANARCHISM a conversation of Saul Newman with Tasos Sagris-Void Network // Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΥ- μια συνομιλία του Saul Newman με τον Τάσο Σαγρή /Κενό Δίκτυο

               Some days after the international conference “Post- Anarchism and the Insurrections” organized by antiauthoritarian magazine Babylonia and the theoretical platform Post Anarchist Forum in Nosotros Free Social Space (Exarchia, Athens Greece) the writer Tasos Sagris meets Saul Newman, one of the most influential writers and academics from the Post Anarchist theoretical current   THE SOCIAL HORIZON OF POST ANARCHISM ( a conversation of  Tasos…

Theory

The Minimum Definition of Intelligence (Theses on the Construction of One’s Own Self-theory) by For Ourselves

      This booklet is for people who are dissatisfied with their lives. If you are happy with your present existence, we have no argument with you. However, if you are tired of waiting for your life to change… Tired of waiting for authentic community, love and adventure… Tired of waiting for the end of money and forced work… Tired of looking for new pastimes to pass the time……

Theory

99 Excuses for Skipping Out of Work

Most of us we HATE WORK and we are searching all possible ways to survive with or without it, to build sustainable social relations of mutual aid and to use all possible excuses and tricks for skipping out from work… Here you can find 99 smart and good excuses for many many free days.  Try to use these days as best as you can for yourself and the people around…

Theory/Void Network News

ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΠ’ΑΟΡΙΣΤΟΝ / “Ιnfinite Strike” Greek translation

Το Κενό Δίκτυο [ http://voidnetwork.blogspot.com ] , σε συνεργασία με την κολεκτίβα “The Institute for Experimental Freedom” από τις Η.Π.Α. και τους Γάλλους συγγραφείς αυτής της μπροσούρας παρουσιάζουν την μετάφραση και την έκδοση στα Ελληνικά του κειμένου: “La Grève Infinie” (“Απεργία Επ’Αόριστον”).                                            Το κείμενο αυτό γράφτηκε στις 27 Οκτωβρίου 2010 εν μέσω γεγονότων απεργιών και αποκλεισμών στην Γαλλία. Μοιράστηκε σε όλη την Γαλλία και είναι διαθέσιμο στα Γαλλικά :…

Go to Top