Theory. Utopia. Empathy. Ephemeral arts – EST. 1990 – ATHENS LONDON NEW YORK

Tag archive

Philosophy

Events/Void Network News

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ και Ουτοπία- μέρος 3ον / Στέφανος Ροζάνης- Πεμ.1/2/2018 NOSOTROS- Κενό Δίκτυο

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ όπως και ο Χρόνος*, είναι δύο σημαίνοντα τα οποία αναζητούν στην πολύπλοκη και γεμάτη αντιφάσεις εκτύλιξη κοινωνικής-ιστορικής διαδικασίας, την ανανοηματοδότηση τους. Ο 21ος αιώνας ένας άγριος και τρομερός ως προς τα διακυβεύματα του αιώνας, μόλις τώρα αρχίζει πλέον να δείχνει τις φοβερότερες προεκτάσεις του προσώπου του. Χρέος όσων απο εμάς επιζητούν την υπέρβαση αυτών των πλευρών και την συνολικοποίηση μιας διαφορετικής προσέγγισης σύμφωνης με την εποχή μας, που όμως… …

Theory

An Essay on Liberation- Herbert Marcuse – 1969

Acknowledgments Thanks Again to my friends who read the manuscript and whose comments and criticism I heeded throughout: especially Leo Lowenthal (University of California at Berkeley), Arno J. Mayer (Princeton University). and Barrington Moore, Jr. (Harvard University). My wife discussed with me every part and problem of the manuscript. Without her cooperation, this essay would have appeared much sooner. I am grateful to her that it didn’t. Preface The growing… …

Theory

“The New Nihilism” by Peter Lamborn Wilson aka Hakim Bey

  It feels increasingly difficult to tell the difference between—on one hand—being old, sick, and defeated, and—on the other hand—living in a time-&-place that is itself senile, tired, and defeated. Sometimes I think it’s just me—but then I find that some younger, healthier people seem to be undergoing similar sensations of ennui, despair, and impotent anger. Maybe it’s not just me. A friend of mine attributed the turn to disillusion… …

Theory

“Capitalism: A Very Special Delirium” by Gilles Deleuze and Felix Guattari

QUESTION: When you describe capitalism, you say: “There isn’t the slightest operation, the slightest industrial or financial mechanism that does not reveal the dementia of the capitalist machine and the pathological character of its rationality (not at all a false rationality, but a true rationality of *this* pathology, of *this madness*, for the machine does work, be sure of it). There is no danger of this machine going mad, it… …

Uncategorized

WHAT ARE YOU DOING AFTER THE ORGY? OR DOES THE CONSUMER REALLY BEHAVE (“WELL”)? by Ahmet Suerdem

 “In the middle of the revelries, a man whispers into the woman’s ear: What are you doing after the orgy?” (Baudrillard 1990) In his “Cool Memories” on America, the French writer Jean Baudrillard discusses through his anectodes some of the problems that contemporary societies of mass consumption are facing: In an endless schema of frustration/gratification, is human desire kidnapped and turned into a hostage without exchange? Aren’t we sacrificing something… …

Uncategorized

“Life as Totality” by Vagabond Theorist

Perhaps one of the greatest difficulties anarchists face on a day to day level is that of finding reliable comrades with whom to carry out ongoing projects of revolt that are integral to their lives – projects that go beyond the customary formulas that can be found everywhere (Food Not Bombs, Critical Mass, collective businesses…). These formulaic projects develop easily because they require little thought. For the same reason (no… …

Uncategorized

“The Anarchist Revelation: Being What We’re Meant to Be” by Paul Cudenec

An important new book on anarchist thought is now available from Winter Oak Press.The Anarchist Revelation: Being What We’re Meant to Be is the latest work by activist and writer Paul Cudenec.Here, he turns his back on contemporary trends of anarchism in a bid to reconnect with the primal force of its root ideology.Cudenec notes the significance of its refusal of the state and its judicial system, of land ownership and of… …

Uncategorized

“An Anarchy of Every day Life” by Jeff Shantz from Philosophers for Change

Contemporary anarchism offers a mid-range movement organized somewhere between the levels of everyday life, to which it is closest, and insurrection. Rooted in the former they seek to move towards the latter.  Anarchists look to the aspects of people’s daily lives that both suggest life without rule by external authorities and which might provide a foundation for anarchist social relations more broadly.  This commitment forms a strong and persistent current… …

Uncategorized

Debord, “Theses on Cultural Revolution,” Internationale Situationniste #1

1The traditional goal of aesthetics is to produce, by means of art, impressions of certain past elements of life in circumstances where those elements are lacking or absent, in such a way that those elements escape the disorder of appearances subject to the ravages of time. The degree of aesthetic success is thus measured by a beauty that is inseparable from duration, and that even goes so far as pretensions… …

Uncategorized

“Michel Foucault: Free Lectures on Truth, Discourse & The Self” from Open Culture

Michel Foucault (1926-1984) was an enormously influential French philosopher who wrote, among other things, historical analyses of psychiatry, medicine, the prison system, and the function of sexuality in social organizations. He spent some time during the last years of his life at UC Berkeley, delivering several lectures in English. And happily they were recorded for posterity: Four Lectures on Truth and Subjectivity (1980) Six Lectures on Discourse and Truth (1983)… …

Uncategorized

“The Privatisation of Stress”, by Mark Fisher from Soundings magazine

Ivor Southwood tells the story of how, at a time when he was living in a condition of underemployment – relying on short-term contracts given to him at the last minute by employment agencies – he one morning made the mistake of going to the supermarket.1 When he returned home he found that an agency had left him a message offering him work for the day. But when he called… …

Global movement

There is no Authority but Yourself: Reclaiming Krishnamurti for Anarchy

“All authority of any kind, especially in the field of thought and understanding, is the most destructive, evil thing. Leaders destroy the followers and followers destroy the leaders. You have to be your own teacher and your own disciple. You have to question everything that man has accepted as valuable, as necessary.” — J. Krishnamurti, Freedom from the Known “Having realized that we can depend on no outside authority in… …

Go to Top